KLUBBEN / KLUBBENS HISTORIE

Trondheim International Rotary Club - historie fra 1990 til 2010

06.12.2010

Klubben fikk sitt charter i oktober 1990. Selve seremonien fant sted i hotell Britania hvor også daværende verdenspresident var til stede sammen med rotaryanere fra alle klubber i Trondheim. Klubbens medlemmer fikk overrakt sine rotarymerker av selveste verdens-presidenten. I 2002 er det 9 medlemmer igjen av de 20 som var med fra starten i 1990. Klubben feiret 10 års-jubileum i oktober 2000.
Klubben ble egentlig etablert ett og et halvt år tidligere etter initiativ fra Harald Bragstad som var medlem i Nidarvoll Rotary Club. Hensikten var først og fremst å fange opp folk fra andre land som var kortere eller lengere tid i Trondheim spesielt tilknyttet universitetet og andre institusjoner som SINTEF, Statoil og Regionsykehuset.

Klubben startet med 20 medlemmer hvorav 6 utlendinger. Den internasjonale medlemsmassen har variert og vi har og har hatt medlemmer fra Iran, Tyrkia, England, Skottland, Russland og Sverige. I 2002 hadde vi medlemmer fra Russland, Brasil og England.
Den første presidenten var David Sanderson. Klubben hadde i 2002 25 medlemmer hvorav en kvinne. Det første kvinnelige medlemmet fikk klubben i 1994. Presidenten for rotaryåret 1999-2000 var Eli Karin Johansen som var den første kvinnelige president innen de 8 klubbene i Trondheimsområdet.

En har hele tiden jobbet med rekruttering, spesielt for å få en større utenlandsk og yngre medlemsstokk fra nye yrker og flere kvinner.
Klubben har hatt mange interessante foredrag og bedrifsbesøk i disse årene.

I 1993 foreslo Øyvind Evensen at vi skulle prøve å invitere verdenspresidenten til Trondheims 1000 års jubileum. I løpet av de neste to til tre år klarte vi å planlegge gjennom våre lokale kontakter i distriktet en invitasjon som verdenpresidenten sa ja takk til. Det ble 14. og 15. april 1997 arrangert en internasjonal rotary konferanse for å markere 1000 års jubileet i Trondheim med følgende tema: Communications, in the past, the present and in Rotary. Klubben var arrangør sammen med distriktsguvenøren. Alle distrikguvernører i Norden var invitert og deltok sammen med verdenspresidenten, hans frue og ca 170 rotaryanere.

Klubbens møter startet på restauranten To kokker på Moholt i 1990. I august samme år flyttet klubben til Moholt Menighetshus hvor vi var til 1995. Fra 1995 har klubben vært på hotell Britania i sentrum hvor de fleste møtene foregikk i Blåsalen.
Klubben har vært med å arrangere GSE utveksling (unge yrkesaktive ungdommer) når de har besøkt Trondheim med besøk fra New Zealand, India, USA og Brasil.

Av prosjekter har vi vært engasjert i Redd Barna med støtte til en indisk medisiner student, lokalt med Frelsesarmen med vedkjøring, støtte og fadder til russisk student fra Murmansk som studerte ved universitetet i Trondheim. Hun var medlem av klubben i 4 år. Vi har også de siste årene hatt vårrengjøring på folkemuseet Sverresborg en dag i april og deltatt på med servering på internettkafe på Voll gård på Moholt.

Vi vil fortsette å være en klubb som gagner andre gjennom å lære medmennesker å kjenne i nye yrker og gjennom arbeid for å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Næringslivets hus
Adresse: Dronningens gate 12
Adresse 2: Møtesenteret 4. etasje
Postnummer: 7011
Sted: Trondheim
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møterommet er i konferansesenteret 4. etasje. Det er heis tilgjengelig. Inngangsdøren fra gaten er åpen fra kl 1845.

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...